Vídeos 
Documental

  Documental sobre la campanya.
   Càmara: Oriol Rigola
   Edició: Oriol Rigola
   Veu en off: Montse Puig
   Música: AtVersaris - Quan Tornis
   Cançó Torre Malaia No!: José Enrique
   Vídeo: Morintsol

Vídeo-clip

  Videoclip de la cançó Torre Malaia No!
   Càmara: Oriol Rigola
   Edició: Oriol Rigola
   Música: José Enrique
   Vídeo: Morintsol